Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En høysang for Innlandet

En høysang for Innlandet

Ny fylkeskommunal satsing på musikk i Oppland og Hedmark


I denne rapporten foreslår vi en modell for en ny fylkeskommunal satsing på produksjon og formidling av musikk i Innlandet. I rapporten presenterer og analyserer vi et omfattende empirisk materiale. Vi gjør en nullpunktsanalyse av musikklivet i Oppland og Hedmark i dag, en gjennomgang av tilgjengelige organisasjonsformer, samt en omfattende kartlegging av musikkfeltets behov, med utgangspunkt i fylkeskommunenes kriterier for god formidlingsutvikling. På bakgrunn av dette skisserer vi fire ulike modeller som på ulikt vis svarer på de ulike behovene. Vi konkluderer til slutt med at et fylkeskommunalt foretak inspirert av Teater Innlandets organisasjonsmodell samlet vil være det beste for musikkfeltet i nye Innlandet fylkeskommune.