Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Foredrag: Næringsattraktivitet i Fjell, Lindås, Meland og Os

 

Presentasjon av resultatene fra prosjektet Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser på Hordaland fylkeskommunes avslutningskonferanse for byregionprogrammene.

Presentasjonen ble gjennomført i samarbeid med Hanna Nyborg Storm, som presenterte prosjektet Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen.