Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Begeistringsforsking eller evalueringstyranni?

Om kunnskap om kunst for barn og unge.