Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Midt-Telemark - hva er status for regionen?

 

Oppsummering av innhold i næringsanalysen for Midt-Telemark.