Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Hattfjelldal kommune
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune
Museumsforskning Møre og Romsdal
Kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Utgreiing av muleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar
Kunnskapsgrunnlag - Folkehelse i Numedal
Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde
Evaluere kunst- og kulturlivet i Haugesund
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Helse- og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune
Konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
Norsk idrettsindeks
Utredning av grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Naturressursanalyse for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping i Aust-Agder og Vest-Agder
Konseptutvikling kulturandelsgard
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs som samhandlings- og innovasjonsplattform
Individuell boligplan - forprosjekt
Bardu kommune - Helse og omsorgsplan
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Sosial innovasjon i det kommunale integreringsarbeidet
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
FORREGION Telemark (pilar 1)
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Regionale analyser 2017
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Kvalitetsregimer i endring
Småoppdrag
Verdiskaping i kulturnæringene
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Fra Critica til scenekunst.no
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Museum - a culture of copies
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager