Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Utgreiing av muleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar
Kunnskapsgrunnlag - Folkehelse i Numedal
Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde
Evaluere kunst- og kulturlivet i Haugesund
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
Norsk idrettsindeks
Utredning av grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Naturressursanalyse for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping i Aust-Agder og Vest-Agder
Konseptutvikling kulturandelsgard
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
FORKOMMUNE Etablering av Urban Living Labs
Bardu kommune Helse og omsorgsplan
Kvalitativ evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Evaluering av Hov Nordre
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Kunsthallene
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Befolkningsendringer og investeringskostnader
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
Kompetansemegling i Buskerud 2017
FORREGION Telemark (pilar 1)
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Regionale analyser 2017
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Erfaringer og lærdom fra en kommunesammenslåingsprosess
Kvalitetsregimer i endring
Dronningen
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
Verdiskaping i kulturnæringene
Evaluering av Oslo kommunes kunstordning
Konsekvenser av statlige budsjettføringer
Pilotprosjekt: Nytt integreringskonsept
RFF / Modellutvikling tillit og regional vekst
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Fra Critica til scenekunst.no
Velferdsteknologi og tjenesteyting
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Museum - a culture of copies
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2016
Tillit som drivkraft i regional utvikling
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager