Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Kulturforsking
Museumsforskning Møre og Romsdal
Kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden
Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde
Evaluere kunst- og kulturlivet i Haugesund
Konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Kvalitetsregimer i endring
Småoppdrag
Verdiskaping i kulturnæringene
Fra Critica til scenekunst.no
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Museum - a culture of copies
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics