Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Kulturforsking
Kulturrikets tilstand 2018
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Museumsforskning Møre og Romsdal
Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde
Konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Småoppdrag - Nanna
Verdiskaping i kulturnæringene
Fra Critica til scenekunst.no
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Museum - a culture of copies
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics