Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
Pilotprosjekt: Nytt integreringskonsept
Velferdsteknologi og tjenesteyting
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune