Om telemarksforsking

Om Telemarksforsking

Telemarksforsking er et nasjonalt forskingsinstitutt med regional forankring og internasjonal relevans. Vi har oppdragsgivere og prosjekter over hele Norge.

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling.

Telemarksforsking er en frittstående stiftelse med ca 30 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Vi deltar også i flere europeiske forskingsprosjekter. Vi legger vekt på å kombinere praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet. Vi er opptatt av formidling og konkret anvendelse av våre forskningsresultater. Vårt mål er at forskningen skal utgjøre en forskjell, kunnskap kan og skal bringe verden videre.

I all vår aktivitet, både internt og overfor samarbeidspartnere og kunder er vi bevisst våre verdier:

Vi skal være troverdige, nyskapende, tverrfaglige og ikke minst; ha det gøy på jobben! Vi er seriøse forskere, men vi er ikke gravalvorlige!

Telemarksforsking mottar årlig basisbevilginger fra Norges forskingsråd og vi er medlemmer av FOKUS – organisasjonen for norske regionale forskingsinstitutter og FFA – Forskningsinstituttenes fellesarena.

Personvern

Telemarksforsking etterlever regler og rutiner for behandling av persondata i forskningsprosjekter. Instituttet har avtale med NSD om rådgiving for å bistå oss med å holde en høy standard på dette feltet.