Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Medarbeidere

Navn Stilling
Berge, Ola K  Seniorforsker/Ph.D.
Brandtzæg, Bent Aslak  Seniorforsker / Geograf
Eika, Brynjulv  Økonomi- og driftsansvarleg
Groven, Sondre  Forsker / Statsviter
Haugsevje, Åsne Dahl  PhD-student og forsker / Kulturviter
Haukeland, Per Ingvar  Seniorforsker / pedagog-filosof, Ph. D
Haukelien, Heidi  Seniorforsker
Heian, Mari Torvik  Forsker / Sosiolog
Hjelmbrekke, Sigbjørn  Forskar / samfunnsøkonom
Hjelseth, Anja  Forsker / Siviløkonom
Hvitsand, Christine  Forsker / Ressursøkonom
Hylland, Ole Marius  Forsker / Kulturhistoriker, dr.art.
Håkonsen, Lars  Forsker / Sosialøkonom, dr.oecon.
Kleppe, Bård  Seniorforsker
Lahus, Ingebjørg Brattespe  Resepsjonsmedarbeider
Leikvoll, Gunn Kristin Aasen  Forskar
Lie, Kjetil  Seniorforsker / Sosialøkonom
Lunder, Trond Erik  Seniorforsker / Samfunnsøkonom
Løkka, Nanna  Seniorforsker / Religionshistoriker Ph.d
Løyland, Knut  Forsker / Samfunnsøkonom
Mangset, Per  Seniorforsker / Sosiolog / Prof. emeritus
Momrak, Anette Myhre  Forsker / Siviløkonom
Møller, Geir  Forsker / Statsviter
Roncossek, Svenja Doreen  Forsker
Sanda, Karl Gunnar  Direktør
Stavrum, Heidi  Seniorforsker
Storm, Hanna Nyborg  Forsker / Ressursøkonom
Svardal, Solveig  Seniorforsker og ass. dir. / dr.scient.
Thorstensen, Audun  Forsker / Statsviter
Vareide, Knut  Forsker / Sosialøkonom
Vatnar, Oddbjørn Wiik  Konsulent
Vike, Halvard  Forsker / Sosialantropolog Ph.d