Mari Torvik Heian

Mari Tovik Heian arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger knyttet til kunstneres inntekter og arbeidsliv, kjønnsulikhet blant kunstnere og kunst og kultur for barn og unge. Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen «Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger». Heian var sentral i gjennomføringen av de to landsomfattende kunstnerundersøkelsene som Telemarksforsking gjennomførte på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2007/08 og 2014. For tiden er hun prosjektleder for det treårige prosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» som er finansiert av Oslofjordfondet (RFF). Heian har også arbeidet med en rekke forskningsprosjekter om kunst for barn og unge, blant annet en evaluering av Norsk Kulturråds satsing på kunst for barn og unge, Kunstløftet, og et pågående prosjekt som skal gi et kunnskapsgrunnlag for kulturskolen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Kultur + skole = sant 16.10.2019
Barn om kunst 27.09.2019
Urbant bygdeliv? 07.05.2018
Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset 28.06.2018
Kunstnere i Norge 22.06.2018
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosiolog Ph.d
E-post: heian@tmforsk.no Tlf.: +47 41546241 Last ned CV