Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Gunn Kristin Aa. Leikvoll jobbar med forsking og utvikling på tvers av fagområda kulturforsking og regional utvikling. Fagleg sett er ho spesielt interessert i tematikkar knytt til regionale innovasjonssystem, samskapande innovasjon, lokal kreativ næring og kulturpolitikk.

Leikvoll har M.Sc. i entreprenørskap og innovasjon frå NMBU (Ås) og Boston University. Ho har i tillegg ein BA i journalistikk frå OsloMet.

Leikvoll er ein del av Telemarksforsking sitt kompetansemeklings-team, som gjennom Forskingsrådet sitt FORREGION-program jobbar med å utvikle forskingsprosjekt for næringslivet i Telemark og Buskerud. Ho koplar næringsliv og studentar ved å undervise i emnet DEMOLA ved Universitetet i Søraust-Noreg. I DEMOLA utviklar bedriftene sine framtidige tenester saman med ei gruppe studentar.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler 13.03.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? 16.01.2020
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor 21.03.2019
Co-creation and the New Public Libraries 21.08.2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 22.11.2018
Se flere publikasjoner
Forskar
E-post: leikvoll@tmforsk.no Tlf.: 476 54 640 Last ned CV