Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ole Marius Hylland


Forsker 1/dr. art.


Ole Marius Hylland er kulturhistoriker med utdannelse fra Unversitetet i Oslo. Han har hovedfag i folkloristikk og skrev sin doktoravhandling i kulturhistorie om folkeopplysning på 1800-tallet. Tidligere har han blant annet arbeidet som foreleser ved Universitetet i Oslo og som seniorrådgiver i ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Hylland har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2008 og er fagkoordinator for kulturområdet ved instituttet.


Faglige interessefelt er blant annet kulturpolitisk ideologi og retorikk, folkeopplysning, populærkultur og kulturpolitikkens kulturhistorie. Hylland har arbeidet blant annet med evalueringer av Kunstløftet, av ulike kulturpolitiske ordninger for scenekunst og med museumsfaglige spørsmål. Han har skrevet  flere artikler om kulturpolitiske og kulturhistoriske emner, blant annet om Fremskrittspartiets kulturpolitikk, om dårlig kvalitet i kunst, om begrepet egenverdi og om museenes avhending.


Hylland er p.t. prosjektleder for to større forskningsprosjekter: The relational politics of Aesthetics, finansiert av Norges forskningsråd, og Kultur for å delta, finansiert av Regionale forskningsfond (Oslofjordfondet).

Aktive prosjekter:

Tittel
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Museumsforskning Møre og Romsdal
Musikk i Hedmark og Oppland
Fra Critica til scenekunst.no
Museum - a culture of copies
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics

Publiseringer:

  • Rapporter (31)
  • Vitenskapelig publisering (29)
  • Paper, kronikker m.m. (23)

Annen faglig aktivitet:

03.09.2015: Gjesteforelesning ved Høgskolen i Telemark: Om god og dårlig kvalitet.
08.04.2015: Presentasjon av prosjektet Kultur for å delta for ledergruppe i Drammen kommune.
10.11.2014: Gjesteforelesning for museologi, Universitetet i Oslo: Om avhending.
04.11.2014: Presentasjon av prosjektet The relational politics of aesthetics på programkonferanse for SAMKUL-programmet, i regi av Norges Forskningsråd. Trondheim.
03.09.2014:

Høgskolen i Telemark: Gjesteforelesning om god og dårlig kvalitet

22.09.2011:

Sensor for prøveforelesning kulturstudier, Høgskolen i Telemark.

23.05.2011:

Presentasjon av rapport om Kunstløftet for fagutvalg i Norsk kulturråd.

09.03.2011:

Innspill til utredning om scenekunst, Norsk kulturråd.

24.02.2011:

Gjesteforelesning, Høgskolen i Telemark: Om folk og folkeopplysning.

15.12.2009:

Sensor for prøveforelesninger, master, Kulturstudier, Høgskolen i Telemark

13.03.2009:

Gjesteforelesning Høgskolen i Telemark: Folk, elite og folkeopplysning