Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hanna Nyborg Storm


Hanna N. Storm har master i Økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, og er doktorgradsstudent ved Copenhagen Business School (CBS). Hun har jobbet i Telemarksforsking siden 2008, hvor hun er tilknyttet faggruppa for regional utvikling. Hun jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt som har tittelen "Why do Regions Grow? Measuring Regional Attractiveness." og er tilknyttet Department of Innovation and Organizational Economics ved CBS. Ved Telemarksforsking har hun hovedsakelig jobbet med stedsattraktivitet, innovasjon og næringsanalyser. Tidligere har hun vært ansatt ved Vestlandsforskning, og har arbeidet med naturbasert reiseliv, landbruk, ressursforvaltning og miljø.

Aktive prosjekter:

Tittel
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Naturressursanalyse for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping i Aust-Agder og Vest-Agder
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Regionale analyser 2017

Publiseringer:

  • Rapporter (97)
  • Paper, kronikker m.m. (12)
Tittel Utgitt
Kongsvingerregionen 2017
Næringsmonitor for Øst-Telemark 2013
Regional analyse Øvre Eiker 2013
Programteori for attraktivitet 2013
På spor etter programteori for attraktivitet 2013
Forslag til ny programteori for attraktivitet 2013
Anvendelse av programteori for attraktivitet 2013
Flytting fra og til Tinn 2013
Regional analyse av det samiske området 2012
Regional analyse Nord-Trøndelag 2012
Regional analyse Midt-Telemark 2012
Regional analyse Kongsbergregionen 2012
Regional analyse Høyanger 2012
Regional analyse Grenland 2012
Regional analyse Vest-Telemark 2012
Regional analyse Vestfold 2012
Regional analyse Telemark 2012
Regional analyse Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Søndre Land 2012
Regional analyse Sunnfjord 2012
Regional analyse Sogn og Fjordane 2012
Regional analyse Akershus 2012
Regional analyse Vestre Toten 2012
Regional analyse Buskerud 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nes 2012
Attraktivitetsbarometeret 2011 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Bjørnefjorden 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Haugesundregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Hordaland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Midt-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vågsøy 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Årdal 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vest-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kristiansandregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sunnfjord 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vestfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Porsgrunn 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Skedsmo 2011
Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Skien 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Attraktivitetsbarometeret 2010
Stedskvalitet og attraktivitet 2010
Er tettsteder mer attraktive? 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Giske 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvivsregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Akershus 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Innherred 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Haugesundregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Grenland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Tinn 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Drangedal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Notodden 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kragerø 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Midt-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sandefjord 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kristiansandregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Hordaland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nordland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvam 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Follo 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nord-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vågsøy 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Eid 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Indre Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kongsbergregion 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Buskerud 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Rv 13-regionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vestfold 2010
Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 2010
Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 2010
Næringsmonitor for Bamble 2010 2010
Næringsmonitor for Drammensregionen 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2010
Hva er Telemark? 2009
Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. 2007