Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Christine Hvitsand


Christine Hvitsand er forsker og utdannet ressursøkonom ved Universitet for miljø og biovitenskap, retning Økonomi og ressursforvaltning. Hvitsand har bred prosjekterfaring og har gjennomført både evalueringer og utviklingsprosjekter på oppdrag fra kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser, næringsselskaper og næringsklynger. Prosjektene er innenfor nyskaping, regional utvikling, miljø og klima, helse og velferd.

 

I tillegg til å gjennomføre forskningsprosjekter, er hun internasjonaliseringskontakt ved instituttet.

Hvitsand er også tilsatt som PhD-stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Aktive prosjekter:

Tittel
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs som samhandlings- og innovasjonsplattform
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice

Publiseringer:

  • Rapporter (28)
  • Vitenskapelig publisering (2)
  • Paper, kronikker m.m. (12)