Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Christine Hvitsand


Hvitsand arbeider med utvikling og omstilling mot mer bærekraftige samfunn, og med utfordringer, løsninger og samhandling på tvers av sektorer. Hun arbeider med egenutviklede prosjekter og oppdragsforskning innenfor bærekraftig utvikling, miljø og klima, landbruk, helse og velferd. Hvitsand er utdannet ressursøkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, tidl. NLH), innenfor studieretningen Økonomi og ressursforvaltning. 

 

Hvitsand har bred erfaring som prosjektleder.

Hvitsand er også ansatt som Ph.D.-stipendiat ved NMBU. I Ph.D.-prosjektet bidrar hun til og analyserer endringsprosesser, i samarbeid med et bredt spekter av regionale aktørører.

 

Aktive prosjekter:

Tittel
REKO-RING: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform

Publiseringer:

  • Rapporter (30)
  • Vitenskapelig publisering (2)
  • Paper, kronikker m.m. (12)
Tittel Utgitt
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden 2019
Eplepressrest i kretsløp 2018
Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa 2017
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Evaluering av prøveordning med mobbeombud 2016
The Magic Factory 2016
En tvetydig gave? 2015
Buzau geopark: Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation. (GeoSust): REPORT YEAR 1 2015
Kraftsentre for brukermedvirkning? 2015
Kulturarv og bred verdiskaping 2015
Andelslandbruk - økologisk spydspiss 2014
Arbeid i sikte 2014
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi 2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk 2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet 2013
Opplandslandbruket RULLer 2012
Jordmor i farta! 2012
Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen 2011
Økologisk mat - skoleprosjekter fra jord til bord 2011
Evaluering av ØKOLØFT Sauherad 2011
Kartlegging av aktører innen fornybar energi i Grenland 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 2008
Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008