Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Brynjulv Eika



Aktive prosjekter:

Tittel
Norsk idrettsindeks
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser