Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Stavrum


Heidi Stavrum (f.1978) er PhD i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen og kulturforsker ved Telemarksforsking. Stavrum har skrevet en doktoravhandling om dansebandfeltet i Norge. Hun har også publisert rapporter og artikler om andre kulturpolitiske og kultursosiologiske tema, blant annet musikkpolitikk og kulturpolitikk for barn og unge.

Aktive prosjekter:

Tittel
Verdiskaping i kulturnæringene
Kultur for å delta

Publiseringer:

  • Rapporter (13)
  • Vitenskapelig publisering (11)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (18)

Annen faglig aktivitet:

15.01.2017:

Sensor, Festivalledelse, Handelshøgskolen BI.

16.11.2016:

Ordstyrer på seminaret Kulturrikets tilstand, Litteraturhuset i Oslo.

01.06.2016:

Varamedlem, styret for Telemarksforsking.

01.05.2016:

Medlem og norsk representant i den vitenskapelige komiteen for Den nordiske konferansen om kulturpolitisk forskning.

29.10.2015:

Ordstyrer og debattleder, seminaret Kulturrikets tilstand, Litteraturhuset i Oslo.

01.01.2015:

I 2015: Spaltist, magasinet De Danseglade.

15.05.2014:

2014 - 2016: Styrerepresentant for de ansatte, styret i Stiftelsen Telemarksforsking.

01.01.2014:

Fra 2014: Referee på artikler, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.

01.01.2013:

Fra 2013: Gjesteforeleser og sensor, Bachelor og master i kulturstudier, Høgskolen i Telemark.

01.04.2011:

2011-2014: Varamedlem, styret i Gullbring Kulturanlegg AS.

01.06.2010:

2010 - 2014: Medlem av valgkomiteen, Stiftelsen Telemarksforsking.

01.01.2010:

2010-2012: Medlem av valnemnda, stiftinga Telemarkfestivalen.

01.02.2008:

2008-2013: Doktogrgradsstipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Undervisning, veilednings- og sensurarbeid på bachelor og masternivå, Institutt for kultur og humanistiske fag, Fakultetet for allmmenvitskaplege fag, Høgskolen i Telemark.

23.08.2007: "Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?", foredrag på Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitisk forskning, Bø, 23. og 24. august 2007.
05.06.2007: "Internasjonal og nasjonal kulturpolitikk - og hva med Finnmark?", foredrag på seminaret "Kulturstrategier i Finnmark", Karasjok 5.juni 2007.
01.06.2007: Verneombud ved Telemarksforsking-Bø fra juni 2007 - januar 2008.
01.03.2007: Styremedlem i Telemarkfestivalen 2007-2010
01.01.2006: I perioden 2005-2007: Gjesteforeleser og timelærer på bachelorutdanningen i kultur ved Høgskolen i Telemark. Undervisning i kulturpolitikk og musikkformidling. 
21.04.2005: Presentasjon av rapporten "Amtaørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", møte med kultursjefer/kulturansvaslige i kommunene i Buskerud, Mjøndalen, 21.april 2005.
17.03.2005: Presentasjon av rapporten "Amatørenes støttespiller. En brukerundersøkelse av Buskerud Teater", styremøte i Buskerud Teater, Krøderen Kro 17.03.05.
20.12.2004: "Syngedamer i gutteklubb", Kronikk i Dagbladet 20.12.04