Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Karl Gunnar Sanda


Sanda har vært instituttets direktør siden 2003 og arbeidet før det i 16 år som forsker med særlig interesse for kommuneøkonomi, interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Han er cand.agric. i regional planlegging fra NLH (nå NMBU) i 1982 og har arbeidserfaring fra 4 kommuner før han ble forsker.

Sanda er også styreleder i datterselskapet Telemark Kompetansebygg as. Telemark Kompetansebygg eier og driver Hellandtunet forsknings- og næringssenter som er en del av Universitetscampus Bø. Hellandtunet huser Telemarksforskings 30 ansatte og 12 andre kompetansebedrifter med 70 ansatte, og er et regionalt og nasjonalt kunnskapssenter for utviklingskompetanse innen ulike fagområder.

Han er oppnevnt av KMD til styringskomiteen for Kategatt-Skagerrak-delen av Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak for perioden 2014-2020.

Sanda er styremedlem i FOKUS – Organisasjonen for forskningsinstitutter i regionene.

Aktive prosjekter:

Tittel
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre

Publiseringer:

  • Rapporter (58)
  • Vitenskapelig publisering (2)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (2)
Tittel Utgitt
Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014 2015
Omsorg og styring 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013
Norsk kulturindeks 2012 2012
Skaper kultur attraktive steder? 2012
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Stedsinnovasjon 2011
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten 2009
Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Ett Land - en kommune? 2006
Nord-Fron, Vågå, Sel - 1-2-3 kommuner? 2006
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad? 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004
Evaluering av felles sosial- og barneverntjeneste i Flesberg og Rollag 2004
Fakta og vurderinger omkring kommunestruktur i Telemark 2004
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Samarbeid med god glid! 2003
Brukerperspektivet i offentlig sektor 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (2) 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (1) 2003
Utfordringsrett - et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting? 2003
Produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre 2002
Hyllestad, Askvoll og Fjaler - tre, to eller ein? 2002
Skatt- og inntektsutjevning i kommune-Telemark 2001
Investeringstilskuddet i handlingsplanen for eldreomsorg - en underfinansiert reform? 2001
Samarbeidsregionen Midt - Telemark 2001
Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid? 2001
Telemark fylkes økonomiske utvikling fra 1996 og til i dag 2000
Samarbeid mellom kommuner i Sverige, Danmark og Finland 2000
Vest-Telemark Rådet - erfaringer og videre drift 2000
Regionråd i Norge - hvem, hva, hvor? 2000
Indre Sunnfjord - kommunesamanslåing, meir samarbeid eller status quo? 1998
Interkommunalt samarbeid i Indre Sunnfjord 1998
KA Rollags betydning for Numedal 1997
Den regionale stat og kommunene i Telemark 1997
Brukertilfredshet med kommunale tjenster 1997
Evaluering av de regionale tiltakskontorene i Hordaland 1997
Utenlandske turister på Telemarkskanalen 1997
Nå skal det samarbeides! 1996
Status og strategier for interkommunalt samarbeid i Midt- og Aust-Telemarkregionen 1995
Korrekt bruk av plan- og bygningsloven i kommuneplan 1995
Interkommunalt samarbeid i Nord-Rogaland og Sunnhordland 1995
Interkommunalt samarbeid i Buskerud 1995
Interkommunalt samarbeid i Hallingdalsregionen 1994
Fjordgis 1994
De rike vestfoldkommunene - en myte? 1993
Mellomstore industrikommuners økonomi 1992
Vanndata Telemark - Geografisk informasjonssystem for bedre vannforvaltning i kommunene 1992
Forskningsformidling i kommunesektoren 1992
Program for utvikling av kommuneplanleggingen 1990
Forskerrollen i et planforskingsprosjekt 1990
Sektorvise årsrapporter og kommuneårsmelding 1989
Samordnet handlingsprogram 1989

Annen faglig aktivitet:

31.12.2009:

Styreleder Telemark kompetansebygg as

07.02.2006: Styreleder Telemark kompetansebygg as
18.01.2006: Innlegg og deltaking på Temadag om Interkommunalt samarbeid for Fylkesmannen i Vest-Agder.
10.07.2005: Medforfatter i KRD`s kronikksamling: "Synspunkter på dagens kommunestruktur"
26.08.2003: "Interkommunalt samarbeid - hva kan vi lære av forskningen?" Forederag på lederseminar for 6 kommuner på Øvre Romerike, Gardermoen.
10.01.2002: Foredraget: "Interkommunalt samarbeid - alternativ eller suppplement til kommunesammenslåing?" på konferansen Fornyelse i kommunesektoren Re/Tønsberg
03.10.2001: Artikkelen "Regionråd - et særnorsk samarbeidsfenomen med interesse også for svenske kommuner?" publisert på det svenske finansdepartementets nettside under forskning http://www.finans.regeringen.se/kommitteer/samverkan/forskning.htm.