Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kristine Persdatter Miland


Kristine P. Miland har en mastergrad i statsvitenskap og ledelse, med spesialisering i organisasjonsteori, fra UiA. Hennes masteroppgave omhandler organisatoriske forklaringer på forholdet mellom kjønn og det økte fokuset på "scientific excellence" i akademisk forskningsfinansiering. Med samme tema deltok hun med forskningspaper i konferansen "Doing Excellence - Doing Inequality" ved Ruhr-universität i Bochum høsten 2017. Fra tidligere har hun en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse fra UiO.

 Gjennom studietiden har Miland vært engasjert som forskningsassistent ved flere prosjekter ved UiA, i tillegg til et praksisopphold ved Agderforskning.

 På Telemarksforsking skal Miland arbeide innenfor kulturområdet. Hennes faglige interesser er organisasjon, endringsprosesser og vurderingssystemer.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kulturrikets tilstand 2018
Regionale analyser 2018
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse

Publiseringer:

  • Rapporter (1)