Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kristine Persdatter Miland


Miland arbeider tverrfaglig med kulturforskning og regional utvikling. Hun er blant annet involvert i Norsk Kulturindeks, Norsk idrettsindeks og digitale regionale analyser. Hennes faglige interesser er organisasjonsendring og vurderingssystemer.

Miland har mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra Universitetet i Agder og bachelorgrad fra Universitetet i Oslo i offentlig administrasjon og ledelse.

Med sin masteroppgave, "Gender, Excellence and Academic Research Funding" deltok hun på konferanser og utarbeidet et bokkapittel. Hun har også deltatt i ulike forskningsprosjekter tilknyttet UiA og hadde praksisopphold ved Agderforskning.

Aktive prosjekter:

Tittel
Regionale analyser 2019
De gode hjelperne
Kartlegging av sykkelsatsing i bedriftsnettverk i Telemark
Norsk kulturindeks 2018
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
Effekter av teaterforestilling
Kulturrikets tilstand 2018
Regionale analyser 2018
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Norsk idrettsindeks
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor

Publiseringer: