Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Anette Myhre Momrak


Anette har en master i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra Høgskolen i Buskerud, med spesialiering innen markedsføring. Hun har også et årsstudium innen innovasjon og entreprenørskap fra Høgskolen i Telemark.

Anette har tidligere jobbet ved tidl. Høgskolen i Telemark, nå Høgskolen i Sørøst-Norge, med undervisning og veiledning av studenter innen innovasjon og entreprenørskap. Hun har også jobbet med ulike eksternt finansierte prosjekter, og forsket på utvikling over tid i nyetablerte bedrifter i Telemark, Buskerud og Vestfold. Blant annet var Anette ansvarlig for høgskolens deltakelse i Telemarks VRI-program når det gjelder mobilitet.

Faglig er Anette spesielt interessert i innovasjon og innovasjonsprosesser, entreprenørskap og forretningsutvikling.

Aktive prosjekter:

Tittel
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Kompetansemegling i Buskerud 2017
FORREGION Telemark (pilar 1)
Regionale analyser 2017