Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sondre Groven


Sondre Groven jobber med utredninger og evalueringer knyttet til organisering og ressursbruk innen det offentlige tjenesteapparatet, og han har vært prosjektleder og gjennomføringsansvarlig for en rekke av disse utredningene.

Groven har en mastergrad i statsvitenskap med en fordypning innen offentlig politikk og administrasjon.

Groven har arbeidet med flere drifts- og ressursgjennomganger av kommuner. Disse rapportene går gjennom hele den kommunale driften med mål om å kartlegge ressursbruk, organisering og effektivitet, samt foreslå konkrete endringer/forbedringer innen disse områdene.

Skole- og skolestruktur har også vært temaer for flere av utredningene til Groven. Problemstillingene knytter seg både til skolestruktur, ressursbruk og andre problemstillinger knyttet til oppvekstsektoren.   

Videre har Groven arbeidet med en rekke oppdrag knyttet til kommunestruktur, og har utredet flere sammenslåings- og 0-alternativer. Gjennom disse oppdragene har Groven fått god kunnskap om det kommunale tjenestetilbudet, ressursbruk og organisering. Oppdragene knyttet til kommunestruktur går gjennom hele driften til kommunene og har sett sammenslåingsalternativene i lys av Ekspertutvalgets kriterier.

Groven har også jobbet med oppdrag innen bostøtte, barnevern, idrettsindekser og regionreformen.

Aktive prosjekter:

Tittel
Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune
Drifts- og ressursgjennomgang: Hattfjelldal kommune
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk idrettsindeks
Evaluering av Vesterålen barnevern
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-18

Publiseringer:

  • Rapporter (38)
Tittel Utgitt
Norsk idrettsindeks . Resultater for Lørenskog kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
En høysang for Innlandet 2018
Visjoner og blindsoner 2018
Drifts- og ressursgjennomgang. Vanylven kommune 2018
Suksessrike distriktskommuner anno 2018 2018
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østfold 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke 2017
Omstillingsprosjekt Målselv kommune 2017
Oppfølgingsrapport – Vega barne- og ungdomsskole 2017
Drifts- og organisasjonsgjennomgang. Værøy kommune 2017
Skulestruktur i Luster kommune – grunnlagsarbeid for ein skulebruksplan 2017
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Troms 2017
Kongsvingerregionen 2017
Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Bamble kommune 2016
Drift- og ressurskartlegging i Sokndal kommune 2016
Vågan kommune 2016
Frøya kommune 2016
Lødingen kommune 2016
Osterøy og kommunereforma 2016
Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune 2016
Eide kommune 2016
Gjemnes kommune 2016
Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune 2016
Regionstruktur på Nordmøre 2016
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Meldal kommune 2015
Kommunereformen og Agdenes kommune 2015
Kommunereformen og Rindal kommune 2015
Kommunereformen og Averøy kommune 2015