Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gunn Kristin Aasen Leikvoll


Gunn Kristin er utdanna journalist og økonom, og har tidlegare arbeidd som journalist i avisa Varden og med marknadsføring for gründerbedrifta Telemark Technologies. Ho har bachelor i journalistikk frå Høgskolen i Oslo, samt bachelor i økonomi og administrasjon og master i entreprenørskap og innovasjon frå NMBU (Ås) og Boston University School of Management. På Telemarksforsking arbeider Gunn Kristin tverrfagleg på områda kulturforsking, kommunalforsking og regional utvikling - og er blant anna involvert i den årlege utarbeidinga av Norsk kulturindeks og Norsk idrettsindeks. Gunn Kristin jobbar også med å utvikle forskingsprosjekt for næringslivet i Telemark og Buskerud.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
FORREGION Telemark (pilar 1)
Rammeavtale Agder 2015-18
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

Publiseringer:

  • Rapporter (60)
  • Paper, kronikker m.m. (7)
Tittel Utgitt
Kreativ næring i Tinn kommune. Kartlegging og analyse 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Veien til egen bedrift. 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Kulturutredning for Salten 2017 2017
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Nordland 2016
Norsk idrettsindeks. Resultater for ASSS-kommunene i 2015 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Kulturhus i Knarvik? 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Larvik kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2015
Norsk idrettsindeks 2015 Resultater for Telemark 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater fra Finnmark 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
En etablert etableringstjeneste 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014