Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nanna Løkka


Nanna Løkka (f.1975) har en ph.d i religionshistorie fra Universitetet i Oslo (2011). Løkka har sin formelle forskerutdanning knyttet til vikingtid og middelalder, men har de siste årene jobbet med kulturhistorie og kulturanalyse i bredere forstand, derunder kulturpolitikk.  Løkka har publisert flere artikler, først og fremst om ulike temaer knyttet til vikingtid/middelalder, museum, kulturminner og kulturarv. Hun har bred redaktørerfaring. 


Løkka har tidligere vært ansatt som konsulent ved Riksarkivet, som timelærer, vit.ass,. stipendiat og universitetslektor
ved Universitetet i Oslo og som forskningskoordinator ved Høgskolen i Telemark, der hun bl.a har vært prosjektleder for bokverket Telemarks historie, koordinert ph.d.-utdanningen i kulturstudier, drevet samarbeid med et indisk universitet og koordinert samarbeidet mellom HiT og Telemarksforskning innenfor kulturfeltet.

Aktive prosjekter:

Tittel
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Museumsforskning Møre og Romsdal
Musikk i Hedmark og Oppland
Småoppdrag - Nanna

Publiseringer: