Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Evalueringer

Telemarksforsking har gjennomført en rekke evalueringer av det offentliges innsats for å stimulere næringsutvikling på nasjonalt og regionalt nivå.

I regi av fagområdet regional utvikling har vi evaluert blant annet:

  • De regionale etableringskontorene i Telemark
  • Hovedutvalg for næring og miljø i Skien
  • Arena-prosjektet Energi og Miljø Telemark
  • FRAM og I-Vel
  • Innovativ Fjellturisme