Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Våre analyseprodukter

Våre analyser bidrar til mer treffsikre valg av utviklingsstrategier for kommuner, regioner og fylkeskommuner.

Regionale analyser

Analysene inneholder:

  • Attraktivitetsmodellen: Analyse av attraktivitet basert på arbeidsplass- og befolkningsutvikling
  • Scenarier for fremtidig utvikling i arbeidslivet og befolkningen
  • Næringslivsindeksen: Analyse av næringslivet og næringsutviklingen

Til sammen gir dette et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planlegging og utvikling.

Les mer og bestill regionale analyser

 

Tillitsundersøkelser

Tillit i regional sammenheng handler om hvor stor tillit viktige aktører på et sted har til hverandre. Gjensidig tillit gjør det lettere å beslutte, igangsette og gjennomføre politikk og tiltak, og tillit kan på den måten ha betydning for et steds utvikling og attraktivitet.

Vår tillitundersøkelse gir svar på hvordan det står til med tilliten i din kommune, og gir på den måten grunnlag for å jobbe målrettet med å øke tilliten mellom de ulike samfunnsaktørene.

Les mer og bestill tillitsundersøkelse for din kommune/region

 

Norsk kulturindeks

Kulturindeksen er en årlig rangering av kulturtilbud og kulturbruk i norske kommuner. Med utgangspunkt i denne tilbyr vi regionale kulturrapporter som analyserer og beskriver kulturlivet i kommuner og fylker.

 

Les mer og bestill regional kulturrapport

 

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en årlig rangering over idrettsaktivitet og anleggsdekning i kommuner, regioner og fylker. Vi tilbyr kommune- og fylkesstatistikk som gir en oversikt over organisert idrettsaktivitet og anleggssituasjon.

 

Les mer og bestill idrettsstatistikk