Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Andelslandbruk

Andelslandbruk innebærer et partnerskap mellom gårdbruker og forbrukere hvor forbrukerne (medlemmene) kjøper en andel av gårdens produksjon og mottar varer direkte fra gården uten mellomledd. Andelsgårdene drives økologisk eller biodynamisk, og alle har et fokus på grønnsaksproduksjon. Noen av gårdene tilbyr også husdyrprodukter som kjøtt, ost og egg.  Alle gårdene har i større eller mindre grad lagt opp til involvering av andelshaverne i produksjon, høsting og i beslutninger om driften ved å sende nyhetsbrev, høstemeldinger, invitere til dugnader, samt til sosiale og faglige arrangementer.

Både gårdbrukere og de fleste av forbrukerne som er engasjert i andelslandbruk er opptatte av å være del av en matproduksjon som bryter med den industrielle produksjonen og det globale matvaresystemet. Generelt har de et sterkt fokus på grunnprinsippene i den økologiske produksjonen med mangfold, jordhelse, kretsløp, redusert matsvinn og lokal omsetning, og vi kan på mange måter betegne dem som spydspisser innen den økologiske produksjonen. Samtidig fremmer andelslandbruket helse- og folkehelseperspektiver, som økt forbruk av grønnsaker, medvirkning, fellesskap og kunnskapsutvikling.

Telemarksforsking har utarbeidet en studie av norske andelsgårder, med et blikk mot praksis og erfaringer fra utlandet.