Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunalforsking - Temaside:

Større samfunnsanalyser med relevans for kommunesektoren

Vi har lang erfaring og solid analyse- og utredningskompetanse på temaer som har relevans for kommunesektoren.   Vi kombinerer her vår solide kompetanse på statistiske/økonometriske problemstillinger med vår spesifikke innsikt i organisatoriske og kommunaløkonomiske temaer.

Knut Løyland har ofte vært vår prosjektleder i gjennomføringen av slike utredningsoppdrag. Oppdragsgivere er gjerne departementer, direktorat og Kommunenes Sentralforbund (KS).