Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturforsking

Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.

Vi gjennomfører forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken. Vi formidler forskningen vår gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Kulturforskningen ved Telemarksforsking er i dag et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet har levert betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet.

Tema vi jobber med

  • Idrettspolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kulturarbeidslivet
  • Kulturarbeidslivet - kulturelt entreprenørskap
  • Kulturpolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Kunstneres levekår
  • Ledelse av kulturinstitusjoner
  • Norsk idrettsindeks
  • Norsk kulturindeks
  • Samfunnsøkonomiske analyser av kultursektoren