Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Norsk kulturindeks 2017
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
Norsk idrettsindeks
Utredning av grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Naturressursanalyse for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping i Aust-Agder og Vest-Agder
Konseptutvikling kulturandelsgard
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Bardu kommune Helse og omsorgsplan
Kvalitativ evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Kvalitetssikring/bistand tislkudd private barnehager
Evaluering av Hov Nordre
Kunsthallene
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Evaluering av basisfinansieringsordningen for scenekunst
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Evaluering av Playing for a Future
Aure kommune - gjennomgang av organisasjons- og tjenestestruktur
Befolkningsendringer og investeringskostnader
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
Kompetansemegling i Buskerud 2017
FORREGION Telemark (pilar 1)
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling
Værøy kommune - drifts- og organisasjonsgjennomgang
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Regionale analyser 2017
Strategisk næringsplan Aure
Små prosjekter Bård
Småoppdrag Heidi S
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Erfaringer og lærdom fra en kommunesammenslåingsprosess
Kvalitetsregimer i endring
Dronningen
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
Verdiskaping i kulturnæringene
Evaluering av Oslo kommunes kunstordning
Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket
Konsekvenser av statlige budsjettføringer
Pilotprosjekt: Nytt integreringskonsept
RFF / Modellutvikling tillit og regional vekst
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Fra Critica til scenekunst.no
Velferdsteknologi og tjenesteyting
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Forskning på forsøksprosjekter i skolekonsertordningen i Østfold og Akershus
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Museum - a culture of copies
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Buzau geopark
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2016
Tillit som drivkraft i regional utvikling
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager