Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Regionalt næringsprogram for Vestfold Telemark
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Partnarskapskonferanse Telemark
Bistand til gjennomføring av survey for Akademiet for yngre forskere
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Kulturrikets tilstand 2018
Evaluering av ordningen med aktivitetstid i hjemmetjenesten
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Idealmål for netto driftsresultatet
Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal
Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Hattfjelldal kommune
Markedssvikt i barnehagesektoren
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Museumsforskning Møre og Romsdal
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
Norsk idrettsindeks
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Konseptutvikling kulturandelsgard
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs som samhandlings- og innovasjonsplattform
Individuell boligplan - forprosjekt
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Sosial innovasjon i det kommunale integreringsarbeidet
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
FORREGION Telemark (pilar 1)
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Regionale analyser 2017
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Småoppdrag - Nanna
Verdiskaping i kulturnæringene
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Fra Critica til scenekunst.no
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Museum - a culture of copies
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-18
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager