Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fremmedspråklig arbeidskraft i Vestfold

 

Formålet med prosjektet er å kartlegge arbeidsgivernes erfaringer med inkludering av fremmespråklige arbeidstakere.

Publiseringer i prosjektet    
Arbeid i sikte 2014