Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Deltakelse i Ungdomsbedriftsprogrammet og gjennomføring av vg.skole

- en sammenliknende studie


Det skal gjøres en sammenliknende studie av gjennomføringsevne av videregående skole mellom elever som har deltatt i Ungdomsbedriftsprogrammet og de elevene som ikke har det.