Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

HUSK erfaringskonferanse

 

Formålet med prosjektet er å oppsummere styringsgruppas erfaringer og anbefalinger i forhold til det videre arbeidet i HUSK Oslo.

Publiseringer i prosjektet    
HUSK Osloregionen 2012