Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bedre måling av kvalitet i kommunene

 

Formålet med prosjektet er å utvikle nye og bedre kvalitetsindikatorer for et utvalg kommunale tjenester.