Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt Sosial innovasjon i Larvik

 

Utviklingsprosjekt der hensikten er å bedre levekår og redusere velferdsbehov