Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeforskning av oppfølgingsteam knyttet til konfliktrådsarbeid i Telemark

 

Følgeforskning av oppfølgingsteam knyttet til konfliktrådsarbeid i Skien og Porsgrunn. Innføring av ny modell etter design fra Sør-Trøndelag.

Publiseringer i prosjektet    
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013