Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom Notodden kommune: Prosjektbistand

Oppsummere og vurdere arbeidet for 2008, bistå i utvikling av prosjektdesig


Notodden kommune har for 2008-2011 mottatt prosjektmidler av Arbeids-og inkluderingsdirektoratet til gjennomføring av tiltak rettet mot bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Kommunen har, i samarbeid med NAV, igangsatt ulike tiltak. I 2008 og 2009   ønsket kommunen bistand til oppsummering og vurdering av arbeidet blant annet som ledd i videreutvikling av prosjektet. I 2010 ønsket kommunen aksjonsforskningstilnærming til utvikling av en helhetlig og samordnet tjenestemodell og koordinerende praksismetode i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier. I 2011 skal det rapporteres fra arbeidet, samt  utvikles handlingsplan for området.