Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

VRI Telemark: Strategiar for auka attraksjonskraft

VRI Telemark: Strategiar for auka attraksjonskraft

Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft


Føremålet med prosjektet er å auke attraksjonskrafta til regionane i Telemark ved utvikling av regionale kulturøkonomiske strategiar basert på dialog, brei medverknad og regionale lærngsarenaer.

Modellutvikling går føre seg med utgangspunkt i samhandlingsarenaer i Midt-Telemark.

Prosjektet er ein del av VRI Telemark.

Publiseringer i prosjektet    
Berekraftig stadutvikling 2011
Hva er Telemark? 2009
Attraktivt Midt-Telemark 2009
Grøn og attraktiv midt i Telemark 2009
Kva er (Midt-)Telemark? 2009
Berekraft som strategisk grep for regional utvikling 2008