Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgang av tjenesteproduksjonen i Rygge kommune

 

Gjennomgå kommunens tjenesteproduksjon (organisering, ressursbruk) spesielt innenfor levekårsområdet (pleie og omsorg), og tilrå tiltak og tilpasninger som skal innebære mer effektiv drift