Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturskolebruk blant etniske minoriteter

 

Prosjektet har som formål å kartlegge kulturskolebruk blant etniske minoriteter i VTB-regionen samt identifisere faktorer som kan fremme og hemme bruk av kulturskolene blandt disse gruppene.

Publiseringer i prosjektet    
Kulturskolebruk blant innvandrere - presentasjon av rapport 2013
Kultur møter kulturmøter 2013