Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon

 

Delprosjekt under VRI2 Telemark.Føremålet med prosjektet er å få til stadinnovasjon gjennom samhandling i regionale nettverk og læringsarenaer.