Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Benchmark VRI Telemark 2012-2014

 

Analysere utviklingen i Telemark, utvikle metoder og presentasjoner i samarbeid med næringsaktører i fylket.

Publiseringer i prosjektet    
Regional analyse for Grenland 2014 2014
Regional analyse for Øst-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Vest-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Telemark 2014 2014
Regional analyse for Midt-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Kongsbergregionen 2013
Arbeidsplassutvikling i Telemark 2012 2013