Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus

 

Formålet med prosjektet er å evaluere bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus. Evalueringen vil svare på følgende problemstillinger:

  • Vurdering av tilbudet ved rehabiliteringsplassene
  • Brukertilfredsheten med rehabiliteringsplassene
  • Rutiner for bruk (inn- og utskriving av pasienter)

Publiseringer i prosjektet    
Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 2012