Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

VRI2 Telemark - Forskerprosjekt 2012

Innovasjon


Den overordnede målsettingsen for VRI-Telemark er å fremme bærekraftig attraksjons- og innovasjonskraft i kunnskapsintensive og opplevelsesrettede næringer. Målet er  å styrke regionen som bosted, reisemål og arena for næringsutvikling ved å:

  1. Utvikle bærekraftig innovasjonskraft i kunnskapsintensive og opplevelsesrettede næringer i Telemark.
  2. Øke fylkets attraksjonskraft som bosted, næringsregion og  reisemål.
  3. Forsterke regionale samspillsarenaer for å fremme regional kunnskapskultur.
  4. Utvikle kunnskap om samspillet mellom arbeidsorganisatoriske forhold, klyngebaserte læringsstrategier og regional innovasjonsevne.

Programmet gjelder perioden 2011 - 2013. Dette prosjektet inneholder programmets forskerprosjekt andre år, dvs 2012.