Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling

VRI 2


Utvikle kunnskap om kva for stadutviklingstiltak som verkar