Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

 

Frivillige organisasjoner og pårørende til norske sykehjem representerer i dag en ressurs for avlastning og skaping av et meningsfullt liv som ikke på langt nær er utnyttet slik den har potensial for på grunn av barrierene mellom sivilsamfunnet og eldreomsorgsinstitusjonene. Vi vil i dette prosjektet se nærmere på hva barrierene består av, og hva som er gode forsøk på å overvinne dem. Vi vil også undersøke hva som kan være samfunnsmessige effekter av å overvinne barrierene og sette uutnyttede ressurser i sving.

Publiseringer i prosjektet    
Frivillig innsats er ikke velferdstatens redning 2015