Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kjennetegn ved suksessrike næringskommuner

Kjennetegn ved suksessrike næringskommuner

En studie av næringsutviklingsrollen i Distrikts-Norge.


Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) har på oppdrag fra KRD utlyst en konkurranse om å gjennomføre en studie av næringsutviklingsrollen i et utvalg av de mest suksessrike næringskommunene i distrikts-Norge.Telemarksforsking har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen i samarbeid med Menon og Sintef. Undersøkelsen innebærer å studere 15 distriktskommuner som skårer bedre enn forventet på et sett indikatorer for bosetting og næringsutvikling, som TF har utviklet. I tillegg til statistiske studier av ulike sider ved kommunenes næringsstruktur m.v. skal kommunene besøkes og nøkkelaktører skal intervjues for at vi skal kunne dykke dypere ned i hva som former deres rolleutforming m.h.t. næringsutvikling.

Publiseringer i prosjektet    
Rigget for vekst - på Ringerike 2012
Seljord - suksessrik på noen områder. Hva vil framtida bringe? 2012
Næringskollegiet i Telemark 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Suksessrike distriktskommuner - foredrag 2012
Suksessrike distriktskommuner - underveisbetraktninger 2012
Suksessfulle distriktskommuner - Lyngdal 2011
Suksessfulle distriktskommuner - Austevoll 2011