Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Naturarven som verdiskaper

 

Prosjektet dreier seg om en følgeevaluering av første fase i det 5-årige Verdiskapingsprogrammet for naturarven.

Publiseringer i prosjektet    
Naturarv skaper verdier 2014
Naturarven som verdiskaper 2014
Naturarven som verdiskaper 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Naturarven som verdiskaper 2011