Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rammeavtale Agder

 

Formidling, dokumentasjon og rådgivning på kommuneøkonomifeltet