Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom i Horten: NAV og familiehuset

Metodeutvikling i NAV med vekt på brukermedvirkning


Bekjempe barnefattigdom ved at familier med barn som mottar offentlig inntektssikring, går over fra en stønadsmottakersituasjon til arbeid, aktivitet og/eller utdanning.

Publiseringer i prosjektet    
Hortensia 2012
Prosjekt Hortensia 2009