Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde

 

Formålet med oppdraget er å gi en helhetlig beskrivelse av dagens scenekunstområde. Beskrivelsen skal omfatte hele bredden av uttrykksfomrer og undersøke samspillet mellom et mangfold av aktører. Analysen skal eksplisitt forholde seg til eksisterende kunnskapsgrunnlag og peke på muligheter for videre utvikling av infrastruktur og forvaltning.