Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Småprosjekt 2017 og 2018 - Solveig

 

Foredrag og fasiliteringsoppdrag